NOWOŚĆ! Program Ochrony Roślin Warzywnych 2023 i Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2023 JUŻ W SPRZEDAŻY SPRAWDŹ

Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2023

Niniejszy Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2023, przygotowany przez zespół pracowników Zakładu Ochrony Roślin Instytutu Ogrodnictwa - PIB w Skierniewicach, zawiera niezbędne i uaktualnione informacje umożliwiające prowadzenie skutecznej ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Podstawą jego opracowania był rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi według stanu na dzień 30.11.2022 roku. Przy opracowaniu szczegółowych zaleceń ochrony poszczególnych gatunków roslin sadowniczych opieraliśmy się na informacjach zawartych w etykietach środków ochrony, ponieważ nie wszystkie środki były badane w Instytucie.

Polecamy!

Cena dla Prenumeratorów: 35,00 zł
więcej informacji o rabacie
Cena: 40,00 zł
Opis
Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2023

Niniejszy Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2023, przygotowany przez zespół pracowników Zakładu Ochrony Roślin Instytutu Ogrodnictwa - PIB w Skierniewicach, zawiera niezbędne i uaktualnione informacje umożliwiające prowadzenie skutecznej ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Podstawą jego opracowania był rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi według stanu na dzień 30.11.2022 roku. Przy opracowaniu szczegółowych zaleceń ochrony poszczególnych gatunków roslin sadowniczych opieraliśmy się na informacjach zawartych w etykietach środków ochrony, ponieważ nie wszystkie środki były badane w Instytucie.

Od kilku lat informujemy o nowych wyzwaniach stojących przed ochroną roślin sadowniczych, a wynikających z założeń Europejskiego Zielone Ładu, w części dotyczącej redukcji zużycia pestycydów. Obserwujemy stopniowe wycofywanie z zużycia pewnych grup środków ochrony roślin. Pragniemy zasygnalizować, że w najbliższych latach zostaną wycofane ze stosowania środki zawierające fludioksonil, cyprodynil i pirymetanil oraz duża grupa środków opartych na difenokonazolu. Radzimy śledzić na bieżąco informacje podawane na stronach internetowych MRiRW oraz IO-PIB. Warto też zapoznać się i stosować zasady integrowanej  ochrony roślin, w której metody niechemiczne mają pierszeństwo. Na stronie Instytutu Ogrodnictwa-PIB, w zakładce SERWIS OCHRONY ROŚLIN umieszczone są Metodyki Integrowanej Ochrony Roślin dla 14 gatunków roślin sadowniczych. Obejmują one wszystkie aspekty związane z uprawą i ochroną, począwszy od przygotowania gleby i posadzenia roślin, aż do zbioru owoców. Szczególną uwagę zwraca się w nich na na wykorzystanie metod niechemicznych, możliwości sygnalizacji i prognozowania występowania chorób i szkodników oraz prawidłowej techniki stosowania środków ochrony roślin.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi.

Autorzy: zespół Autorów Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach

Format: A4

Liczba stron: 301

Okładka: Miękka

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

Rok wydania 2023

Polecamy!

986 Przedmioty

Szczegółowe referencje

Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:

Program Ochrony Roślin... Program Ochrony Roślin...
  • Nowy

Program Ochrony Roślin...

Od wielu lat zespół specjalistów z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach opracowuje i doskonali Program Ochrony Roślin...
Cena dla prenumeratorów: 35,00 zł
Cena Cena: 40,00 zł