WARUNKI DOKONYWANIA TRANSAKCJI

 1. Klient może dokonać transakcję za pośrednictwem sklepu internetowego www.agrarsklep.pl, składając zamówienie przy użyciu formularza Klienta dostępnego na stronie internetowej www.agrarsklep.pl.
 2. Dla potrzeb złożenia zamówienia i dokonania transakcji zaleca się by Klient założył konto na stronie internetowej www.agrarsklep.pl za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, podając tym samym dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego towaru, a także właściwe wystawienie paragonu sprzedaży towaru.
 3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony www.agrarsklep.pl.
 4. Warunkiem przyjęcia transakcji do realizacji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól w formularzu rejestracji i zamówienia.
 5. Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną w formie e-mail, wysyłaną na wskazany przez Klienta adres podczas rejestracji, zawierającą numer zamówienia oraz pozostałe informacje dotyczące zamówionego towaru wraz z linkiem aktywującym zamówienie.
 6. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia w przeciągu 10 minut od jego złożenia, Klient powinien skontaktować się ze sklepem pod adresem e-mail: sklep@agrarsklep.pl lub pod nr telefonu 61 886 29 08 w celu wyjaśnienia sytuacji.
 7. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi zamówieniami lub wykonywaniem transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 8. W celu potwierdzenia zamówienia Klient  otrzyma potwierdzenie e-mail wraz z numerem zamówienia.
 9. Po potwierdzeniu zamówienia, Klient automatycznie zostaje przekierowany do panelu płatności.
 10. Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania płatności za zamówienie.
 11. Towar zamówiony w ramach transakcji dostarczany jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, realizowane są w pierwszym dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia.
 13. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do strony Klienci będą powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.
 14. Klient składając zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego towaru.
 15. Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego towarów oferowanych w sklepie internetowym (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (np. monitor) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
 16. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści zamówienia lub danych Klienta składającego zamówienie, a także w przypadku wystąpienia błędów w ofercie sklepu internetowego, co może dotyczyć m.in. omyłkowych informacji o cenach, dostępności towarów, warunkach promocji i obniżek cen, pracownik sklepu może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub e-mailem w celu wyjaśnienia wątpliwości lub zaproponowania alternatywnego sposobu wykonania transakcji.
 17. Sklep może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany towar w cenach specjalnych tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym ceny specjalne wskazanych towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na stronie lub do całkowitego wyczerpania zapasów towarów.
 18. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura vat po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki towarów objętych zamówieniem.