N O W O Ś Ć! Atlas chorób roślin rolniczych dla praktyków SPRAWDŹ

Powschodowe zwalczanie chwastów w kukurydzy oraz sposoby nalistnego wspomagania roślin - relacja z webinarium

Kod dostępu do relacji

W programie webinarium znajdziesz tematy w zakresie:

  • Czy jeden zabieg powschodowy wystarczy do skutecznej ochrony plantacji
  • Wtórne zachwaszczanie kukurydzy - do kiedy jeszcze mżna efektywnie zwalczyć uciążliwe chwasty
  • Do ośmiu liści kukurydzy; powschodowe prowadzenie uprawy z uwzględnieniem kluczowych momentów w jej wczesnym rozwoju
  • Zimna Zośka groźna dla kukurydzy: Jak pomoc roślinom przetrwać chłodną wiosnę i znaleźć okienko pogodowe na konieczne zabiegi?

Polecamy!

Na podstawie art. 38  Ustawy o prawach konsumenta - kody elektroniczne nie podlegają zwrotowi.

Opis

Kod dostępu do relacji

W programie webinarium znajdziesz tematy w zakresie:

  • Czy jeden zabieg powschodowy wystarczy do skutecznej ochrony plantacji
  • Wtórne zachwaszczanie kukurydzy - do kiedy jeszcze mżna efektywnie zwalczyć uciążliwe chwasty
  • Do ośmiu liści kukurydzy; powschodowe prowadzenie uprawy z uwzględnieniem kluczowych momentów w jej wczesnym rozwoju
  • Zimna Zośka groźna dla kukurydzy: Jak pomoc roślinom przetrwać chłodną wiosnę i znaleźć okienko pogodowe na konieczne zabiegi?

PRELEGENCI, PROWADZENIE

DR HAB. ŁUKASZ SOBIECH
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

MARCIN KACZMAREK
Osadkowski SA

DR PRZEMYSŁAW KARDASZ
Kierownik Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze, Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

JACEK DALESZYŃSKI
redaktor top agrar Polska

TOMASZ CZUBIŃSKI
top agrar Polska
Redaktor działu uprawa.

50 Przedmioty

Szczegółowe referencje