• Nowy

Murarka ogrodowa. Hodowla na potrzeby własnego gospodarstwa

25,00 zł
Cena dla prenumeratorów: 20,00 zł
więcej informacji o rabacie

Niniejsze opracowanie jest instrukcją prowadzenia hodowli murarki ogrodowej na potrzeby własnego gospodarstwa oraz przybliża niezbędną wiedzę na temat tych owadów. 

Na całym świecie występuje problem coraz bardziej zmniejszającej się liczby owadów zapylających. A to jest przyczyną spadku plonów oraz gorszej jakości owoców i nasion. Owady zapylające szczególnie ważne są w zapylaniu gatunków obcopylnych, które wymagają zapylenia krzyżowego, tzn. przeniesienia pyłku z kwiatów jednej rośliny na znamię słupka innej. Rośliny te uprawiane w całkowitej izolacji od owadów nie zawiązują owoców w ogóle - należą do nich między innymi: grusze, czereśnie, niektóre wiśnie i śliwy.

Pozycja niezbędna w bibliotece każdego ogrodnika!

Opis

Niniejsze opracowanie jest instrukcją prowadzenia hodowli murarki ogrodowej na potrzeby własnego gospodarstwa oraz przybliża niezbędną wiedzę na temat tych owadów. 

Pozycja niezbędna w bibliotece każdego ogrodnika!

Na całym świecie występuje problem coraz bardziej zmniej­szającej się liczby owadów zapylających. A to jest przyczyną spadku plonów oraz gorszej jakości owoców i nasion. Owady zapylające szczególnie ważne są w zapylaniu gatunków obcopylnych, które wymagają zapylenia krzyżowego, tzn. przenie­sienia pyłku z kwiatów jednej rośliny na znamię słupka innej. Rośliny te uprawiane w całkowitej izolacji od owadów nie zawią­zują owoców w ogóle - należą do nich między innymi: grusze, czereśnie, niektóre wiśnie i śliwy.

Najważniejszym owadem zapylającym kwiaty jest pszczo­ła miodna. Pszczoły są podstawą ogrodnictwa, zapylają one 70% roślin występujących w Polsce.

Oprócz znanej pszczoły miodnej zapylaczami są także dzikie pszczoły, które nie wytwarzają miodu. Najczęściej spo­tykane spośród nich to murarki. W Polsce rodzaj murarka liczy 18 gatunków pszczół. Mają one zdolność mu­rowania gniazd. Wśród nich najpospolitszym gatunkiem poja­wiającym się wiosną jest murarka ogrodowa. To gatunek samotniczy (ale może żyć nawet w bardzo du­żych koloniach) i niemający instynktu społecznego w związku z czym nie broni gniazda. Jest bardzo łagodna - mimo posia­dania żądła nie atakuje człowieka - łatwa w hodowli. Szybko przyzwyczaja się do nowych warunków i podejmuje pracę na kwitnących roślinach. Badania naukowe prowadzone na ca­łym świecie potwierdzają skuteczność murarki jako owada za­pylającego rośliny.

Autor: Mateusz Brzeziński, Maria Rogowska

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 64

Oprawa: miękka

Wymiary: 165 x 235 mm

Wydawca: Hortpress 

47 Przedmioty

Szczegółowe referencje