SETKI PRODUKTÓW
niezbędnych w prowadzeniu gospodarstwa.
 
DO 50 % RABATU dla Prenumeratorów
„top agrar Polska” lub „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.
 
DARMOWA DOSTAWA
przy zakupach za łaczną kwotę 150 zł brutto.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Świadcząc usługi w ramach niniejszego serwisu Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Metalowa 5 (60-118), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000101146; NIP 7780164903; REGON 630175513, zwana dalej „PWR” gromadzi i przechowuje dane na temat Użytkowników serwisu, wykorzystuje je do realizacji usług świadczonych na żądanie Użytkownika, bądź innych działań, na które wyraził on zgodę.



NASZE PRIORYTETY                       

Podstawowym celem Polskiego Wydawnictwa Rolniczego (PWR) jest dostarczanie wszystkim Państwu bieżącej, kompleksowej informacji o tym, co dzieje się na rynku Agro.

 

Zależy nam na tym, aby dostarczana wiedza i informacje wspierały Państwa działania i pozwalały maksymalizować osiągane wyniki. Chcemy, aby mieli Państwo szybki dostęp do rzetelnych danych o nowych rozwiązaniach, sprzęcie i usługach.

 

Docieramy do Państwa z tymi wiadomościami różnymi kanałami: poprzez wydawane czasopisma, newslettery, seminaria, ale również przez kontakt bezpośredni – na targach i w rozmowach telefonicznych. Takie rozwiązania jak emailing, czy kontakt sms – dają nam szanse na przesłanie szybkiej informacji.

Na potrzeby realizowanych kontaktów z Państwem zbieramy w naszej bazie takie dane kontaktowe (email, nr telefony, adres) jak również informacje o tym, czym się Państwo zajmują – dzięki temu możemy odpowiednio dopasowywać zakres i tematykę dostarczanych Państwu wiadomości.

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Nie sprzedajemy Państwa danych, ani nie udostępniamy ich podmiotom trzecim. Wszelkie działania realizujemy w ramach naszej grupy kapitałowej składającej się z Wydawnictw: PWR i Hortpress i Biura Badań Rynkowych AgriContact.

Staramy się ułatwiać Państwu komunikację w sprawach dotyczących danych osobowych udostępniając takie kanały komunikacji jak telefon, email, formularz i oczywiście tradycyjną pocztę. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat celów, do których przetwarzamy Państwa dane i podstaw prawnych, na jakich działamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i przepisami prawa krajowego.

Poniżej opis dotyczący zbieranych danych.



A. PLIKI COOKIES

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.

Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika, zazwyczaj zawierają: nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą niepożądanego oprogramowania bądź wirusów. 

Pliki Cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzeń Użytkownika serwisów.

 

2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

2.1. Cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.

2.2. Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony 
w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

3. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES

3.1. Cookies własne (umieszczane przez Administratora) wykorzystywane są w celu:

a/ uwierzytelnienia i utrzymania sesji Użytkownika witryny internetowej

(dzięki temu nie musi się on logować do serwisu po przejściu do jego kolejnej strony – tak działają tzw. niezbędne pliki Cookies)

b/ optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe pliki Cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów

c/ podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji - tzw. funkcjonalne pliki Cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

d/ zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach Serwisu

3.2. Cookies zewnętrzne umieszczane przez Partnerów Administratora w celu:

a/ zbierania ogólnych, anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem dostępnych narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analitics - polityka prywatności www.google.com/intl/pl/policies

b/ w celach reklamowych służą dopasowaniu treści reklam do zainteresowań określonych 
w oparciu o najczęściej wyszukiwane treści, jak również kontroli ilości wyświetlanych reklam

c/ w celu prezentowania informacji multimedialnych publikowanych w serwisach zewnętrznych takich jak np. www. youtuube.com – polityka prywatności - www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

4. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

4.1. Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej.

Ograniczenie używania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

4.2. Zmiany domyślnych ustawień Użytkownik może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

4.3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne 
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.5. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików Cookies 
na urządzeniu Użytkownika.



B. DANE OSOBOWE

1. MIEJSCA POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z serwisów należących do PWR, bądź pozostałych podmiotów powiązanych kapitałowo z PWR (Hortpress Sp. z o.o.; Biuro Badań Rynkowych AgriContact Sp. z o.o) Użytkownicy w celu realizacji zamówionych przez nich usług mogą poprzez wypełnienie specjalnych formularzy przekazać Administratorowi swoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, warunkuje jednak korzystanie z bezpłatnych usług jak np: zamówienie pokazowego egzemplarza czasopisma, bądź publikacji, czy opracowania, newslettera, etc.

Administrator może pozyskiwać dane osobowe również poza serwisami w ramach innych realizowanych działań.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane przez PWR dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO lub Ogólne Rozporządzenie 2016/679) i przepisami prawa krajowego dotyczącymi ochrony danych osobowych.



3. KLAUZULA INFORMACYJNA

3.1. Administratorem zebranych Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Sp. z o.o. (dalej: my/PWR) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowej 5, 60-118 Poznań, NIP 7780164903KRS 0000101146.

Dane te mogą być udostępniane pozostałym spółkom z grupy kapitałowej (dalej my): Biuro Badań Rynkowych Sp. z o.o. (dalej AgriContact), z siedzibą w Poznaniu, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, KRS 0000527843 i Wydawnictwo Hortpress Sp. z o.o. (dalej Hortpress) z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 7, 02-672 Warszawa, KRS 0000028152

Kontakt z Administratorem danych może być realizowany listownie na wyżej podany adres PWR, telefonicznie 61 88 62 989 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

 

3.2. Kontakt w sprawach Państwa danych osobowych może być realizowany listownie na adres: PWR Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, a także przez:

e-mail: daneosobowe@pwr.agro.pl

telefonicznie: 61 88 62 989 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

formularz: aktualizacja danych/ograniczenie kontaktu/wycofanie zgody

http://aktualizacja.pwr.agro.pl

 

3.3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przez nas wykorzystywane w następujących celach

 • realizacja umów dotyczących: prenumeraty, newsletterów, szkoleń, etc.(art.6 RODO ust.1 lit b)

 • realizowania obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne (art. 6 ust.1. lit. c)

 • realizowania drogą pocztową marketingu dot. usług i produktów PWR, Hortpress, AgriContact i naszych kontrahentów (art.6 RODO ust.1 lit. f – gdzie w naszym uzasadnionym interesie jest możliwość realizowania marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług wszystkich podmiotów z grupy, jak również naszych kontrahentów)

 • realizowania działań marketingowych dot. usług i produktów PWR, Hortpress, AgriContact i naszych kontrahentów realizowanych przez telefon, sms, mms, email w zależności od udzielonych przez Państwa zgód (wynikających z ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawo telekomunikacyjne, a także art.6 RODO ust.1 lit. f, gdzie naszym uzasadnionym interesem jest realizacja marketingu bezpośredniego dotyczącego oferty podmiotów powiązanych kapitałowo z PWR i ich kontrahentów lub po zakończeniu umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. a)

 • realizowania badań jakości oferowanych usług (art. 6 RODO ust.1 lit. f – gdzie uzasadnionym interesem jest poznanie Państwa opinii na temat ofertowanych przez nas produktów i usług, jak również poziomu satysfakcji klientów)

 • wykonywanie analiz statystycznych i analitycznych (art.6 RODO ust 1 lit. f – gdzie uzasadnionym interesem jest weryfikowanie naszej działalności gospodarczej)

 • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, co stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 RODO ust.1 lit.f )

 

3.4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane w zależności od podstawy prawnej będą przetwarzane

a/ do momentu zrealizowania celu: np. umowy, obrony lub dochodzenia roszczeń

b/ do momentu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów np. rozliczenia podatkowe

d/ do momentu odwołania zgody

 

3.5. Przekazywanie danych osobowych

Pani/Pana dane będą przekazywane:

a/ podmiotom z naszej grupy kapitałowej: AgriContact, Hortpress

b/ firmom, z którymi współpracujemy w zakresie realizacji zawartych umów

- operatorom pocztowym, kurierom

- dostawcom systemów informatycznych i usług IT

- firmom, z którymi realizujemy działania marketingowe (email, call center, sms)

- firmom realizującym dla nasze zadania z zakresu obsługi prawnej, windykacji,

księgowości, przeprowadzenia analiz biznesowych i marketingowych

Ci odbiorcy posługują się Państwa danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami na podstawie wiążących nas umów. Dbamy o zapewnienie Państwu możliwie najlepszej, jakości usług.

c/ podmiotom, mającym prawo dostępu do danych na podstawie przepisów prawa np.

organom nadzoru, sądom, administracji skarbowej, etc.

 

Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

 

3.6 W oparciu o dostarczone przez Państwa dane na temat prowadzonej działalności

staramy się w jak najlepszy sposób dobrać zakres kierowanych do Pani/Pana informacji marketingowych.

 

3.7 Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Ogólne Rozporządzenie 2016/679 określa, jakie prawa przysługują Państwu z uwagi na to, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, należą do nich:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – (wtedy, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadnionego interes,

 7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te mogą Państwo przesłać innemu Administratorowi lub zażądać, abyśmy przesłali je bezpośrednio do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami w sposób opisany w pkt. 3.2 Kontakt w sprawach Państwa danych osobowych

 

Ważne:

a/ prawo do wycofania udzielonych zgód

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się tymi danymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. W niektórych wypadkach cofnięcie zgody może uniemożliwić realizację takich działań jak np.: przesyłanie wiadomości drogą email, czy sms.

 

b/ prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

4. DANE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do PWR prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy



AKTUALIZACJA DANYCH  /OGRANICZENIE KONTAKTU / WYCOFANIE ZGODY
Zmian można też dokonać na stronie 
http://aktualizacja.pwr.agro.pl 



5. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Przedstawiona powyżej Polityka Prywatności może podlegać zmianom spowodowanym rozwojem technologii internetowej, bądź zmianami przepisów prawa. Użytkownik powinien cyklicznie zapoznawać się z zapisami tego dokumentu.