Rolnictwo cz. III. Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły, króliki.

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. 
Część III podręcznika obejmuje zagadnienia związane z chowem owiec, kóz, koni, drobiu, pszczół i królików.

Cena: 49,00 zł
Cena dla Prenumeratorów: 39,20 zł
więcej informacji o rabacie
Opis

Rolnictwo cz. III. Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły, króliki.

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
Część III podręcznika obejmuje zagadnienia związane z chowem owiec, kóz, koni, drobiu, pszczół i królików.

Autor: Pod redakcją Teresy Nałęcz-Tarwackiej

Format: B5

Liczba stron: 396

Wydawnictwo: VIRIDIA Sp. z o.o.

3 Przedmioty
2072

Szczegółowe referencje