SETKI PRODUKTÓW
niezbędnych w prowadzeniu gospodarstwa.
 
DO 50 % RABATU dla Prenumeratorów
„top agrar Polska” lub „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.
 
DARMOWA DOSTAWA
przy zakupach za łaczną kwotę 150 zł brutto.

WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

 

 1. Klient może dokonać transakcję za pośrednictwem sklepu internetowego agrarsklep.pl, składając zamówienie przy użyciu formularza Klienta dostępnego na stronie internetowej www.agrarsklep.pl.
 2. Dla potrzeb złożenia zamówienia i dokonania transakcji Klient ma obowiązek założyć konto na stronie internetowej www.agrarsklep.pl za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, podając tym samym dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego towaru, a także właściwe wystawienie paragonu sprzedaży towaru.
 3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony www.agrarsklep.pl.
 4. Warunkiem przyjęcia transakcji do realizacji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól w formularzu rejestracji i zamówienia.
 5. Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną w formie e-mail, wysyłaną na wskazany przez Klienta adres podczas rejestracji, zawierającą numer zamówienia oraz pozostałe informacje dotyczące zamówionego towaru wraz z linkiem aktywującym zamówienie.
 6. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia w przeciągu 10 minut od jego złożenia, Klient powinien skontaktować się ze sklepem pod adresem e-mail: sklep@agrarsklep.pl lub pod nr telefonu 61 886 29 08 w celu wyjaśnienia sytuacji.
 7. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi zamówieniami lub wykonywaniem transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 8. W celu potwierdzenia zamówienia Klient  otrzyma potwierdzenie e-mail wraz z numerem zamówienia.
 9. Po potwierdzeniu zamówienia, Klient automatycznie zostaje przekierowany do panelu płatności.
 10. Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania płatności za zamówienie.
 11. Towar zamówiony w ramach transakcji dostarczany jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, realizowane są w pierwszym dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia.
 13. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do strony Klienci będą powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.
 14. Klient składając zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego towaru.
 15. Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego towarów oferowanych w sklepie internetowym (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta ( np. monitor ) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
 16. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści zamówienia lub danych Klienta składającego zamówienie, a także w przypadku wystąpienia błędów w ofercie sklepu internetowego, co może dotyczyć m.in. omyłkowych informacji o cenach, dostępności towarów, warunkach promocji i obniżek cen, pracownik sklepu może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub e-mailem w celu wyjaśnienia wątpliwości lub zaproponowania alternatywnego sposobu wykonania transakcji.
 17. Sklep może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany towar w cenach specjalnych tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym ceny specjalne wskazanych towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na stronie lub do całkowitego wyczerpania zapasów towarów.
 18. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura vat po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki towarów objętych zamówieniem.